Podruhé jsme měli tu čest účastnit se rytířského turnaje v Plzni.