Aktuality Historický šerm Historizující tance Táborový život

Facebook: Shš Morgana von Maxberg

Instagram: morgana.von.maxberg

V roce 2016 měli návštěvníci nočních prohlídek na zámku Blatná možnost shlédnout příběh hříšného správce Zdislava a doprovázet ho na jeho k cestě k napravení se. 

Rod Maxbergský se již po šesté vydal na zámek a hrad Klenová, aby tam své umění šermířské lidům všem předvedl. Pozváni byli také ostatní mocné rody ze široka daleka, a tak se všichni mohli těšit z pěkné podívané. Tento rok, zůstal náš rod na hradě i po setmění, aby pověsti různé o něm vyjevil.

 

Léta páně dvoutisícího čtrnáctého byl náš slavný rod Maxberský povolán na dvůr pána Lva Rožmitálského. Již mnoho let uplynulo od do kdy pan Václav Šašek z Bířkova sepsal příběhy o jeho putování s mírovým poselstvem po dvorech evropských panovníků, ale přesto o nich na Blatné hovoří rytíři, dvorní dámy, i služky. Také páni, paní i pacholata rodu našeho přispěli svým dílem, aby co nejlépe příběhy tyto vypověděli lidu všelikému, který se za vlahého letního večera zámkem procházel.