Aktuality Historický šerm Historizující tance Galerie

blatna 2020V roce 2020 proběhl již 7. ročník našich nočních oživených prohlídek na blatenském zámku. Tentokrát byly prohlídky zaměřené na legendy a historii. Mohli jste shlédnout historické postavy Bavora III., Jaroslava Lva z Rožmitálu a Jana Evangelistu Purkyněho. Bavor III. nechal na Blatné zazdít nevinnou dívku, jejíž duch se na Blatné často zjevoval. V momentě, kdy byla její kostra objevena a řádně pohřbena, se na zámku již nezjevila. Také na Blatné jeden čas pobýval písař, který rozluštil tajemství templářského pokladu a s pokladem ze zámku utekl. Za spolupráci děkujeme Harcířům z Rokycan a správě zámku Blatná. A v neposlední řadě děkujeme za přízeň návštěvníků, kteří nás i letos v hojném počtu navštívili.

klenova 2020V neděli jsme se usídlili na zámku v Chudenicích. Počasí nám zpočátku nepřálo, ale nakonec se vyjasnilo a návštěvníci dorazili. Měli jsme pro ně připraven program v podobě šermířských vystoupení, ukázek středověkých zbraní, historizujících tanců a poprvé jsme uspořádali módní přehlídku, kterou uváděla naše skvělá moderátorka Janička. Návštěvníci si mohli vyzkoušet střelbu z kuše a středověké zbraně, ke kterým jim náš šikovný šermíř Jarda něco pověděl. Mimo nás návštěvníci mohli vidět sokolníka a bubeníky, se kterými jsme se procházeli ulicemi Chudenic.

klenova 2020Letos nás čekal již 11. ročník naší srdcové akce "Rytíři na hradě Klenová". Počasí nám opět velmi přálo. Návštěvníci mohli shlédnout opět šermířské i taneční vystoupení a nově na naší akci zavítala "hadí žena", která předvedla tanec s hady a návštěvníci si mohli hada pohladit a dát za krk. Zavítala k nám i středověká kapela Cavalla Canor, která návštěvníkům zahrála písničky z dob minulých. Pro děti byla připravena spousta zábavy - ražení mincí, dětské dílničky, lukostřelba, sokolník na horním nádvoří, který odpovídal zvídavcům na každou otázku a další. Samozřejmě nechyběl jarmark a v polovině akce diváky čekal šermířský turnaj, ve kterém nechyběla střelba z palných zbraní středověkých.

chudenice 2020První víkend v červenci jsme se usídlili na zámku v Chudenicích, kde jsme společně se správou zámku připravili pro návštěvníky oživené noční prohlídky na téma "Sedmero hříchů". Děj příběhu se přenesl do 15. století, kdy byl zámek ještě tvrzí. V té době patřila tvrz Černínovi z Chudenic, během své nepřítomnosti přenechával správu panství svému spolehlivému správci Zdislavovi. Ten se z počátku o tvrz staral svědomitě, zakrátko mu ale rychle nabytá moc stoupla do hlavy. Zdislav zpychl, dopřával si hojných a bohatých hostin, společnosti krásných dvorních dam, zlenivěl, z panské pokladny peněz bral a o panství špatně staral. V předvečer Černínova příjezdu si však své špatné jednání uvědomuje a pokusí se napravit.

skolka23.6.2020 jsme vyrazili do mateřské školky v Nepomuku pasovat předškoláky na školáky. Zvládli jsme odpasovat dvě třídy na školkovské zahradě. Paní učitelky připravily pro děti šerpy, knihy, diplom a jiné dary. Počasí nám přálo a příští rok se těšíme na další šikovné předškoláky.