Aktuality Historický šerm Historizující tance Galerie

zdikov 2020Jako každý rok, i letos, jsme se účastnili skvělé historické akce ve Zdíkově. Opět nechyběl průvod obcí, jarmark a spousta vystoupení. Každý si jistě přišel na své. Program byl opravdu nabitý. Naše tanečnice předvedly své břišní tance, naši šermíři nejen šermovali, ale také si pro diváky připravili ukázky a povídání o středověkých zbraních a účastnili se bitvy. Vyvrcholením dne byla ohňová show, která má u návštěvníků velký úspěch.

litice 2020V sobotu 5.9.2020 jsme byli k vidění v Plzni - Liticích. Vidět jste v našem podání mohli rytířský turnaj či ukázky soubojů s různými zbraněmi. S tanci nám tentokrát pomohly tanečnice ze Srdcového esa.

blatna 2020V roce 2020 proběhl již 7. ročník našich nočních oživených prohlídek na blatenském zámku. Tentokrát byly prohlídky zaměřené na legendy a historii. Mohli jste shlédnout historické postavy Bavora III., Jaroslava Lva z Rožmitálu a Jana Evangelistu Purkyněho. Bavor III. nechal na Blatné zazdít nevinnou dívku, jejíž duch se na Blatné často zjevoval. V momentě, kdy byla její kostra objevena a řádně pohřbena, se na zámku již nezjevila. Také na Blatné jeden čas pobýval písař, který rozluštil tajemství templářského pokladu a s pokladem ze zámku utekl. Za spolupráci děkujeme Harcířům z Rokycan a správě zámku Blatná. A v neposlední řadě děkujeme za přízeň návštěvníků, kteří nás i letos v hojném počtu navštívili.

klenova 2020V neděli jsme se usídlili na zámku v Chudenicích. Počasí nám zpočátku nepřálo, ale nakonec se vyjasnilo a návštěvníci dorazili. Měli jsme pro ně připraven program v podobě šermířských vystoupení, ukázek středověkých zbraní, historizujících tanců a poprvé jsme uspořádali módní přehlídku, kterou uváděla naše skvělá moderátorka Janička. Návštěvníci si mohli vyzkoušet střelbu z kuše a středověké zbraně, ke kterým jim náš šikovný šermíř Jarda něco pověděl. Mimo nás návštěvníci mohli vidět sokolníka a bubeníky, se kterými jsme se procházeli ulicemi Chudenic.

klenova 2020Letos nás čekal již 11. ročník naší srdcové akce "Rytíři na hradě Klenová". Počasí nám opět velmi přálo. Návštěvníci mohli shlédnout opět šermířské i taneční vystoupení a nově na naší akci zavítala "hadí žena", která předvedla tanec s hady a návštěvníci si mohli hada pohladit a dát za krk. Zavítala k nám i středověká kapela Cavalla Canor, která návštěvníkům zahrála písničky z dob minulých. Pro děti byla připravena spousta zábavy - ražení mincí, dětské dílničky, lukostřelba, sokolník na horním nádvoří, který odpovídal zvídavcům na každou otázku a další. Samozřejmě nechyběl jarmark a v polovině akce diváky čekal šermířský turnaj, ve kterém nechyběla střelba z palných zbraní středověkých.