Aktuality Historický šerm Historizující tance Galerie

Léta páně dvoutisícího čtrnáctého byl náš slavný rod Maxberský povolán na dvůr pána Lva Rožmitálského. Již mnoho let uplynulo od do kdy pan Václav Šašek z Bířkova sepsal příběhy o jeho putování s mírovým poselstvem po dvorech evropských panovníků, ale přesto o nich na Blatné hovoří rytíři, dvorní dámy, i služky. Také páni, paní i pacholata rodu našeho přispěli svým dílem, aby co nejlépe příběhy tyto vypověděli lidu všelikému, který se za vlahého letního večera zámkem procházel.