Aktuality Historický šerm Historizující tance Galerie

Rod Maxbergský se již po šesté vydal na zámek a hrad Klenová, aby tam své umění šermířské lidům všem předvedl. Pozváni byli také ostatní mocné rody ze široka daleka, a tak se všichni mohli těšit z pěkné podívané. Tento rok, zůstal náš rod na hradě i po setmění, aby pověsti různé o něm vyjevil.