Aktuality Historický šerm Historizující tance Galerie

klenova 2020Letos nás čekal již 11. ročník naší srdcové akce "Rytíři na hradě Klenová". Počasí nám opět velmi přálo. Návštěvníci mohli shlédnout opět šermířské i taneční vystoupení a nově na naší akci zavítala "hadí žena", která předvedla tanec s hady a návštěvníci si mohli hada pohladit a dát za krk. Zavítala k nám i středověká kapela Cavalla Canor, která návštěvníkům zahrála písničky z dob minulých. Pro děti byla připravena spousta zábavy - ražení mincí, dětské dílničky, lukostřelba, sokolník na horním nádvoří, který odpovídal zvídavcům na každou otázku a další. Samozřejmě nechyběl jarmark a v polovině akce diváky čekal šermířský turnaj, ve kterém nechyběla střelba z palných zbraní středověkých.