Aktuality Historický šerm Historizující tance Galerie

klenova 2020V neděli jsme se usídlili na zámku v Chudenicích. Počasí nám zpočátku nepřálo, ale nakonec se vyjasnilo a návštěvníci dorazili. Měli jsme pro ně připraven program v podobě šermířských vystoupení, ukázek středověkých zbraní, historizujících tanců a poprvé jsme uspořádali módní přehlídku, kterou uváděla naše skvělá moderátorka Janička. Návštěvníci si mohli vyzkoušet střelbu z kuše a středověké zbraně, ke kterým jim náš šikovný šermíř Jarda něco pověděl. Mimo nás návštěvníci mohli vidět sokolníka a bubeníky, se kterými jsme se procházeli ulicemi Chudenic.

klenova 2020Letos nás čekal již 11. ročník naší srdcové akce "Rytíři na hradě Klenová". Počasí nám opět velmi přálo. Návštěvníci mohli shlédnout opět šermířské i taneční vystoupení a nově na naší akci zavítala "hadí žena", která předvedla tanec s hady a návštěvníci si mohli hada pohladit a dát za krk. Zavítala k nám i středověká kapela Cavalla Canor, která návštěvníkům zahrála písničky z dob minulých. Pro děti byla připravena spousta zábavy - ražení mincí, dětské dílničky, lukostřelba, sokolník na horním nádvoří, který odpovídal zvídavcům na každou otázku a další. Samozřejmě nechyběl jarmark a v polovině akce diváky čekal šermířský turnaj, ve kterém nechyběla střelba z palných zbraní středověkých.

tabor 2020V neděli 12.7. jsme vystoupili na dětském táboře v Přebudově, kam jsme byli pozváni jedním z "vedoucích" a zároveň naším členem Jan Cajthaml. Děti shlédly ukázky soubojů, mohly si vyzkoušet části středověkých zbrojí i zbraní či vystřelit z kuše. Doufáme, že si děti z našeho vystoupení odnesly milou vzpomínku - my jsme si jej příjemně užili.

chudenice 2020První víkend v červenci jsme se usídlili na zámku v Chudenicích, kde jsme společně se správou zámku připravili pro návštěvníky oživené noční prohlídky na téma "Sedmero hříchů". Děj příběhu se přenesl do 15. století, kdy byl zámek ještě tvrzí. V té době patřila tvrz Černínovi z Chudenic, během své nepřítomnosti přenechával správu panství svému spolehlivému správci Zdislavovi. Ten se z počátku o tvrz staral svědomitě, zakrátko mu ale rychle nabytá moc stoupla do hlavy. Zdislav zpychl, dopřával si hojných a bohatých hostin, společnosti krásných dvorních dam, zlenivěl, z panské pokladny peněz bral a o panství špatně staral. V předvečer Černínova příjezdu si však své špatné jednání uvědomuje a pokusí se napravit.

skolka23.6.2020 jsme vyrazili do mateřské školky v Nepomuku pasovat předškoláky na školáky. Zvládli jsme odpasovat dvě třídy na školkovské zahradě. Paní učitelky připravily pro děti šerpy, knihy, diplom a jiné dary. Počasí nám přálo a příští rok se těšíme na další šikovné předškoláky.