Aktuality Historický šerm Historizující tance Galerie

Skupina historického šermu Morgana von Maxberg je zapsaný spolek věnující
se scénickému ztvárněním boje, tance a života našich předků na přelomu 14. a 15. století. 

°°°

Na české šermířské scéně se pohybuje od roku 2008. Skupina působí především
na Klatovsku a Plzeňsku, svá vystoupení však prezentuje po celé České Republice.

°°°

Skupina se kromě samotné tvorby choreografií šermířských soubojů, historických tanců
a scénických vystoupení věnuje též organizaci středověce laděných akcí.
Více o naší nabídce naleznete v sekci „Nabídka vystoupení.“

°°°

Za dobu svého působení sehrála skupina již nespočet vystoupení, o kterých se můžete
dozvědět v sekci „Kronika MvM“, fotografie z akcí pak můžete zhlédnout v sekci „Galerie.“

 °°°