Morgana von Maxberg

Morgana

von Maxberg

Nabídka tanečních vystoupení

Vrcholný středověk

Zajímá vás, jaké to je ocitnout se na hostině či na plese českého šlechtice na počátku 15. století? Nebo jaké tance tančily měšťanky? Za zvuku dobové hudby vám dámy zatančí tance dvorské, či tance lidu prostšího. V našich choreografiích vycházíme především z dochovaných zápisů tanců z konce gotiky a počátku renesance a jejich variací. Těšit se můžete nejen na líbivou hudbu a ladné kroky dam, ale také na kostýmy z přelomu 14. a 15. století.

Orientální tance

Tance Východu mají své počátky již ve starověku. A není divu, že se těší veliké oblibě i dnes. Nechte se i vy zlákat krásnými kostýmy, podmanivými rytmy a hlavně ladnými pohyby tanečnic. Tance ozvláštňujeme také rozličnými rekvizitami, ať už se jedná o tamburínky, hedvábné závoje či vějíře. Těšit se můžete na originální skupinovou choreografii, která se svým tónem hodí nejen na historické slavnosti, ale i na další kulturní a společenské akce.

Tance 17. století

Temné časy, kde historie splývá s legendami. Ať se přikláníte na stranu divokých keltských kmenů či římských legií, věrte, že se dočkáte věru lítého boje.