Morgana von Maxberg

Morgana

von Maxberg

chudenice 2021Tento rok jsme již podruhé zavítali s našimi oživenými prohlídkami na zámek v Chudenicích. Letošní prohlídky nesly název „Práva a privilegia chudenického panství“. Návštěvníci měli možnost shlédnout vystoupení jak ve vnitřních, tak ve vnějších prostorách zámku. Setkat se zde mohli například s katem, hospodskou, zlodějíčkem nebo platnéřem. Dozvěděli se také něco o historii zámku a nechyběl samozřejmě šerm ani tanec.