Morgana von Maxberg

Morgana

von Maxberg

David Jandečka

Hejtman skupiny, šermíř

David Jandečka

Hejtman skupiny, šermíř

Pochází z Plzně, kde se narodil roku 1991.

Láska k historii a historickému šermu se u něj projevila, díky návštěvám památek, „historických“ akcí,
četbě knih či sledování filmů s příběhy o proslulých šermířích, již od útlého dětství – SHŠ Morgana von Maxberg je tak jeho splněným snem.
Ve skupině je již od jejího vzniku na přelomu let 2007/ 2008. Od roku 2012 zastává funkci hejtmana spolku.

 
Funguje jako šermíř, herec, organizátor akcí, tvoří či spolupracuje na tvorbě scénářů a bojových choreografií k jednotlivým vystoupením. Kromě MvM je členem školy šermu Paridon, KEBU Plzeň a jako externista spolupracuje s agenturou Merlet,
ve VK Fénix v Nepomuku vede kroužek historického šermu pro děti.