Morgana von Maxberg

Morgana

von Maxberg

Velkou akcí pro nás byl Historický víkend v Plzni. Účastnili jsme se jak soboty, tak neděle. Bylo nám ctí zašermovat si na hlavní scéně a doufáme, že se v Plzni na této akci budeme moci objevit i v dalších ročnících.