Morgana von Maxberg

Morgana

von Maxberg

Naše ohnivé dívky se účastnily akce ve Strakonicích, opět ve spolupráci s Vita Sua. Celá show nesla název „Hon na čarodějnice“.