Morgana von Maxberg

Morgana

von Maxberg

Další naše působení v Nepomuku se odehrálo ve školce. Do školky v Nepomuku jsme vyrazili již po několikáté a opět nechyběl pan král, královna a panoš. Panoš vyvolával jména pasovaných dětí s krátkým povídáním o každém z nich, král pasoval předškoláky na školáky a královna předávala šerpy.